^Back To Top
 • 1 КУАНТИС ЛИНК
  Благодарим че избрахте нас като доставчик на Интернет и видеоохранителн системи...
 • 2 Интернет 40 Mbps само за 20лв. месечно
  Офертата е валидна при 12-месечен договор.
 • 3 Интернет 60 Mbps само за 30лв. месечно
  Куантис Стандарт Офертата е валидна при 12-месечен договор
 • 4 Интернет 100 Mbps само за 60лв. месечно
  Куантис Бизнес ползвате до 3 публични IP адреса. Обслужването е с най-висок приоритет Офертата е валидна при 12-месечен договор
 • 5 Видео охранителни състеми от QUANTIS BG
  Пазаруването от www.quantis.bg позволява различни опции за заплащане за удобство за нашите потребители. След направена поръчка през сайта следва задължително обаждане от наша страна за уточняване на статуса на продукта и потвърждение на поръчката от страна на клиента.
baner

Параметри и условия за ползване

Обявените скорости са за download и upload са максимално достижими

Съотношението Български към Международен Интернет е 1:1

Съотношението за скорост на download към upload e 3:1

Максимална скорост 95 % от рекламираните скорости; Обичайно налична скорост 65% от рекламираните скорости; Минималната скорост 5 % от рекламираните скорости

Всеки пакет се предоставя с 1 брой статичен IP адрес по PPPoE

Цената за допълнителен статичен IP адрес е 5.00 лв. месечно

24/7 техническа поддръжка на телефон 0888500065, винаги навременна реакция при евентуален проблем

 

 

Цените на услугите са валидни от 01.07.2022 г.

Офертите са валидни за нови клиенти, както и за настоящи клиенти на безсрочен договор (подписали безсрочен договор и такива, чиито договор е с изтекъл първоначален мимимален срок - 12, 18 или 24 месеца)

Офертите могат да се използват и от настоящи клиенти с неизтекъл срочен договор, когато абонаментът за услугата, представлява преминаване към по-висок тарифен план (по-висока месечна цена)

Договор за ползване на услугата се сключва с минимален първоначален срок от 12 или 18 месеца, след изтичане на този срок договорът става безсрочен, цената на услугата остава непроменена

Договор за ползване на услуга може да бъде сключен предварително в търговски офис на QUANTISBG или с мобилен търговски консултант, както и в момента на инсталация на услуга във вашия дом или офис, за начална дата на активация на услуга се приема датата на КП за приемане качеството на услугата

При предсрочно прекратяване на договора (преди изтичане на минималния срок), потребителят дължи всички месечни абонаментни такси до датата на изтичане на първоначалния минимален период на договор

 

Услугите се заплащат в месеца, следващ месеца на ползване

В месеца на включване се дължи такса равна на броя дни на ползване от датата на инсталация на услуга

Месечните абонаментни такси се фактурират в последния ден от текущия месец със срок за плащане до 5-то число на месеца, следващ месеца на издаване на фактура

При неплащане на една абонаментна такса услугите се спират поради неплащане. Възстановяването на услугата Интернет се извършва автоматично, веднага след плащане на дължимите суми по договор. Възстановяването на услугата Телевизия се извършва до 24 часа след плащане на дължимите суми по договор

При предплата на три или повече абонаментни такси получавате 10% намаление от цялата сума на предплатата

В случаите, в които използвате предплатена услуга Интернет , предплатата е валидна за 6 месеца. След изтичане на срока можете да изберете друга услуга от QUANTISBG или да предплатите за нови 6 месеца

Copyright © 2013. QUANTIS BG Rights Reserved.


youtube